Fokuspunkter og Spillerkompetencer

fra DHF (Talenttræning & “Vejen Frem”)

En gennemgang af de fokuspukter som man har i DHF’s talenttræning og “Vejen frem” koncept.

Og så er tidligere U-landstræner Claus Hansens kommentarer tilføjet

Målmand

Fokuspunkter:

 • Bold tæt på efter redning
 • Igangsætning af spillet – hurtig fat i bolden – kort og langt
 • Stå efter parader – skud lige ud
 • Gå til den rigtige side på skud uden parade – afvente
 • Angribe bolden ved nærskud og holde ”stor” figur
 • Spilforståelse – hvem afslutter hvordan og hvornår?
 • Holde kropsstammespænding ved skud omkring hofter
 • Spring og forflytninger
 • Øvelser i målet og uden for målet
 • Vejledning når de står på mål

Spillerkompetencer:

 • Spilforståelse – hvem afslutter hvordan og hvornår? igangsætning af spillet kort eller langt og til hvem?
 • Stå efter parader
 • Bolden tæt på efter redning
 • Angribe på bolden ved skud indover
 • Hurtig fat i bolden og igangsætning

Claus Hansen kommentar:

Reaktionsstyrke, mod, placering og evne til at læse spillet – målmænd skal ligesom andre håndboldspillere være i god form. Prøv at få en fornemmelse af deres evne til at kunne huske skudmønstre.

Playmaker / Backs

Fokuspunkter:

 • Mand mod mand – afstand til forsvar – spring på mellemrum – angrib både lige på forsvar og på mellemrum – brug rum bag forsvarsspiller
 • Finter: Radjenovic – Overslag – Koreafinte
 • Skud: stående – skud på frontscreening fra stregspiller – skud på 1. skridt både stående og hop – skud rundt forsvarsspiller både stående og hop – kringle – underhånd – skud under målvogter
 • Krydsspil på offensivt og defensivt forsvar
 • Udspil fløjspiller – Svensk – vendebold – efter Koreafinte
 • Indspil til stregspiller – åbne rum – kig væk – mellem ben – rundt kroppen – på russer
 • Kontra og returløb.
 • Sammen med fløj og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb
 • Skabe overtal via afleveringer, løb og finter

Spillerkompetencer:

 • Kontra og returløb
 • Sammen med fløj og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb
 • Spilforståelse både i forsvar og angreb
 • Skabe overtal via afleveringer, løb og finter
 • Stående skud
 • Hopskud på 1. skridt
 • Finter
 • Krydsspil 

Claus Hansen kommentar:

Forsvarsspil – gerne indefter i banen og/eller frem i banen, spilforståelse, egne våben i angrebet. Vi ser desværre for få af de dygtige playmakere holde hele vejen i disse år, de skal styrke deres forsvarsspil, deres duelspil og deres skudstyrke, ellers får de for svært ved at lukke forsvaret op, når rummene bliver mindre. Derfor er det vigtigt, at spillerne på denne position forstår vigtigheden af at udvikle våben på skud og/eller brud samt motiverer dem til det defensive arbejde 

Strege

Fokuspunkter:

 • Russerscreening på alle positioner
 • Screening på offensiv forsvarsspiller
 • Frontscreening der hjælper bagspiller til skud
 • Gribe med 1.hånd – både højre og venstre – højt og lavt
 • Flytte armen i afslutninger
 • Skud under målvogter
 • Springe i alle retninger – højt og lavt
 • Rotation med en forsvarsspiller i/på ryggen
 • Modtage indspil fra fløjen
 • Kontra og returløb
 • Sammen med back og fløj at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner i både forsvar og angreb

 Spillerkompetencer:

 • Kontra og returløb
 • Sammen med back og fløj at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner i både forsvar og angreb
 • Spilforståelse både i forsvar og angreb (samtaler, træning, se kampe og video)
 • Skabe overtal via afleveringer, screeningsspil og bevægelse
 • Rotation med en forsvarsspiller på ryggen
 • Gribe med 1. hånd – både højre og venstre – højt og lavt
 • Afsæt opad og til siden 

Claus Hansen kommentar:

Forsvarsspil (flere formationer), spilforståelse, screeningsspil. Det er vigtigt for stregspillerens udvikling, at han indgår på lige fod med alle andre i alle afleveringsøvelser og skudøvelser.

Fløje

Fokuspunkter:

 • Mand mod mand – afstand til forsvar – spring på mellemrum – angrib både lige på forsvar og på mellemrum – brug rum bag forsvarsspiller
 • Finter: Koreafinte, retningsskift i begge retninger lige inden modtagelse af bolden – Radjenovic (speciel store fløjspillere) – Stopfinte med bold i begge retninger
 • Afsæt
 • Grundskud på lang stolpe – knæk – lop – gevindbold – skud under målvogter
 • Indspil til stregspiller bagom forsvar
 • Indspil til stregspiller på russer
 • Oppres til back
 • Kontra og returløb
 • Sammen med back og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb.
 • Spillet indad i banen (overgang, skud og spilforståelse).
 • Skabe overtal via afleveringer, løb og finter.
 • Bolderobring

 Spillerkompetencer:

 • Kontra og returløb.
 • Sammen med back og streg at vinde 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner både i forsvar og angreb.
 • Spilforståelse både i forsvar og angreb (samtaler, træning, se kampe og video)
 • Skabe overtal via afleveringer, løb og finter.
 • Spillet indad i banen (overgang, skud og spilforståelse).
 • Grundskud.
 • Bolderobring.
 • Gerne en forsvarsposition inde i banen 

Claus Hansen kommentar:

Forsvarsspil – for eksempel bolderobringer, fløje der kan dække en back eller forward er interessante, spilforståelse, mand – mand spil, spillet indefter i banen (f.eks. overgange).

Øvrige fokuspunkter

Forsvar

Fokuspunkter:

 • Mand mod mand – brug af arme og ben
 • Bevægelse i forskellige rum – offensivt og defensivt – fodarbejde – afstand til modstander – placering
 • Bolderobring i luften og på dribling
 • Direkte parade og støtteparade
 • Træk angrebsfejl
 • Tackling på gulvet og i luften – bringe modstander ud af balance
 • Luk ned
 • Arbejde med en stregspiller – komme rundt screening på top og i bund
 • Prikke som fløj
 • Flere forsvarsformationer og meget gerne i samme kamp

 

Spillet

Returløb:

 • Max
 • Bolderobring på lange dybdeafleveringer

Kontra:

 • Aflevering i dybden
 • Afleveringsfinte
 • Skudfinte inden afsæt
 • Skud langt og knæk
 • Springe væk fra målvogter
 • Sætte en modstander af via dribling
 • Slip bolden på det rigtige tidspunkt
 • Finde “overtal” i f.eks. 3 mod 2 og 3 mod 3

I det kollektive spil opfordrer vi til:

 • Flere forsvarsformationer og meget gerne i samme kamp
 • Angrebsspil med udgangspunkt i det individuelle i 1 mod 1 og 2 mod 2 zoner

Fysik

Fokuspunkter:

 • Koordination
 • spring
 • hurtige fødder,
 • Gymnastik (Mats Mejdevi)
 • Styrke med vægte
 • skadesforebyggende træning
 • Kropsstamme træning

Der skal lægges vægt på...

Mere specifikt spillemæssigt, bør der lægges vægt på:

1.Individuel forsvarsteknik. Det gælder især evnen til at tackle færdig, altså lave spilstop. Men bolderobringer og det parvise samarbejde omkring en streg er også vigtigt. Træn gerne en del offensivt forsvar, det er meget gavnligt for spillernes bevægelighed og spilforståelse. 

2.Fintespil. Helt ned i fodstilling og rytme på f.eks. Radjenovic, piruette og afløbsfinte. Tænk meget gerne forfinter og skudfinter ind i fintetræningen, der er for mange spillere der kan det samme. Brug desuden tid på at træne timingen af afleveringen til den der skal sætte sin egen mand. Driblingen må gerne anvendes, når det er relevant. Det er vigtigt at spillerne lærer, at den spiller der afleverer helst skal være tættere på målet end den der modtager bolden, det giver bedre overblik for den boldmodtagende spiller.  Anvend gerne en del dueløvelser, hvor spillerne lærer at gå hårdt på rummene og får en fornemmelse af, at man skal ofre sig i disse konfrontationer. 

3.Afleveringsteknik. Det er stadig grundstenen i alt angrebsspil. Korrigér især på detaljer som møllesving, sørg for at de slipper bolden med forvægt, at de afleverer skråt bagud og tæernes retning mod mål. Talenterne skal forstå, hvor vigtigt det er at angribe et rum og binde minimum en forsvarsspiller. Returbolde skal indgå i alle samlinger, det er ofte de afleveringer, der skaber rytmebrud, duel-muligheder og nye rum. 

4.Alle markspillere skal være med i alle afleveringsøvelser. En venstre back skal også kunne aflevere fra højre back. En stregspiller skal lære at aflevere i løb. Screeningsspil. Træn alles forståelse for screeningens muligheder, ikke alene stregspilleren, men også overgangsspilleren samt bagspillernes indsigt i, hvornår man løber rundt om screeningen og skaber overtal og hvornår/hvordan man spiller den screenende spiller. 

5.Vurderingsspil 2 mod 1 og 3 mod 2 – både på kanterne og centralt i banen. Desuden må centerkrydset gerne må trænes 2 mod 1, både hvor rummet angribes og hvor forsvarsspilleren trykkes ned. 

6.Løb uden bold – forbevægelser. Både til eget skud eller brud, men også gerne løb, hvor man skifter zone. Spillerne løber alt for meget lige ud og bliver derfor for nemme at lukke ned. 

7.Samarbejde mellem fløj og back i angrebet. Vi skal have fløjene mere med i spillet og vi skal have backs til at forstå, at presset sagtens kan komme fra en fløj. De yderste meter i begge sider af banen skal vi have mere ud af i de kommende år.